Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε αντιπροσωπία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε αντιπροσωπία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, 24 Μαΐου 2022, συνάντηση με αντιπροσωπία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίου Κύπρου (ΣΙΦΚ), κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ιδιωτικών φροντιστηρίων, με ιδιαίτερη αναφορά στην αναγνώριση της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε αυτά, στον έλεγχο και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και στο ανώτατο ηλικιακό όριο εξάσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.  Περαιτέρω, η συζήτηση επεκτάθηκε και στις πρόσφατες συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά στην αλλαγή του ωραρίου προσέλευσης και αναχώρησης των μαθητών στα σχολεία του δημοσίου, όπως επίσης και στην επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου με ιδιαίτερη αναφορά στον αντίκτυπο που θα επιφέρουν οι αλλαγές αυτές στον εν λόγω κλάδο. 

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέφρασε τη στήριξή της στον εν λόγω σύνδεσμο και ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ώστε να ασκηθεί ο απαιτούμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και να προωθηθούν οι κατάλληλες τροποποιήσεις όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 24 Μαΐου 2022