Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Τηλέφωνα / τηλεομοιότυπα

Κεντρικό τηλέφωνο: +357-22 407 300

 

Τηλεομοιότυπο Γραφείου Προέδρου: +357-22 677 201

Τηλεομοιότυπο Γραφείου Γενικού Διευθυντή: +357-22 673 066

Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: +357-22 668 219

Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων: +357-22 668 611

Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων: +357-22 407 290

Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: +357-22 407 297

Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης: +357-22 407 482

Τηλεομοιότυπο Υπηρεσίας Επικοινωνίας: +357-22 407 275

Τηλεομοιότυπο Αρχείου: +357-22 677 203