Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Ηλεκτρονικές διεύθυνσεις (e-mail)

Βουλή των Αντιπροσώπων: vouli@parliament.cy

Γραφείο Προέδρου: president@parliament.cy

Γενικός Διευθυντής: s.g@parliament.cy

 

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: parliamentary-committees@parliament.cy

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων: international-relations@parliament.cy

Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων: research-publications@parliament.cy

Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: european-affairs@parliament.cy

Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης: accounting@parliament.cy

Υπηρεσία Επικοινωνίας: communications@parliament.cy

 

Αρχείο: archive@parliament.cy

Στενογράφοι βουλής: stenografoi@parliament.cy